logo

Grzyby

Biota grzybów rezerwatu Świdwie:

Dr Beata Bosiacka
Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii
WNP, Uniwersytet Szczeciński

2.1. Metodyka
Badania bioty śluzowców, grzybów wielkoowocnikowych i porostów na terenie rezerwatu Świdwie prowadzono głównie we wrześniu i październiku 2009 r., w turach powtarzanych co dwa-trzy tygodnie. Wykaz uzupełniono podczas badań florystycznych w kwietniu-czerwcu 2010 r. Wykorzystano także informacje uzyskane od Pana Kazimierza Olszanowskiego - Starszego Inspektora w Oddziale: Ośrodek Dydaktyczno Muzealny ?Świdwie? (oznaczone: leg. K. Olszanowski). Trudne taksony zostały oznaczone lub zweryfikowane przez specjalistę mykologa dr Małgorzatę Stasińską z Uniwersytetu Szczecińskiego (oznaczone:*). W alfabetycznym wykazie gatunków podano nazwę łacińską, nazwę polską, status ochronny (§ - gatunek chroniony), stopień zagrożenia w Polsce (PL-E ? zagrożony wymarciem, PL-V ? narażony na wyginięcie, PL-R ? rzadki), wykaz stanowisk (w przypadku stanowisk w obrębie lasów ? oznaczenia pododdziałów). W przypadku niektórych gatunków chronionych (Fistulina hepatica, Sparassis crispa, Xerocomus parasiticus), regionalnie rzadkich (Helvella acetabulum, Calvatia utriformis, Psathyrella typhae) lub rozprzestrzeniających się (Phallus impudicus) podano współrzędne geograficzne wszystkich odnalezionych stanowisk. 


Nomenklaturę grzybów podano wg Chmiel 2006 i Wojewoda 2003, porostów - wg Fałtynowicz 2003; stopnie zagrożeń wg Wojewoda i Ławrynowicz 2006.


2.2. Wykaz gatunków
Stwierdzono 5 gatunków śluzowców, 110 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, w tym cztery chronione gatunki grzybów i 12 ujętych na Polskiej Czerwonej Liście grzybów (trzy zagrożone wymarciem, dwa narażone na wyginięcie i siedem rzadkich) oraz 18 gatunków porostów ? w tym cztery chronione. Sporządzony wykaz nie może być traktowany jako obraz pełnego zróżnicowania grzybów wielkoowocnikowych rezerwatu, gdyż do tego celu niezbędne są wieloletnie obserwacje na stałych powierzchniach. 
 

Śluzowce
1. Ceratiomyxa fruticulosa (Müll.) Mac.? Śluzaczek krzaczkowaty: na murszejącej kłodzie przy rowie na NE granicy rezerwatu/ SE od Zalesia;
2. Lycogala epidendron (J.C. Buxb. ex L.) Fr - Rulik nadrzewny: na murszejącej kłodzie przy rowie na NE granicy rezerwatu/ SE od Zalesia; Fot.1.
3. Lycogala exiguum Morgan ? Rulik: na pomoście przy wieży widokowej; na murszejącym pniu przy NE granicy oddz. 485;
4. Reticularia lycoperdon Bull. - Samotek zmienny: na pniu martwej olszy w oddz. 485g;
5. Stemonitis fusca Roth. - Paździorek kasztanowaty: na murszejącej kłodzie przy rowie na NE granicy rezerwatu/ SE od Zalesia; Fot.2.

Workowce
6. Helvella acetabulum L. (Quel.) ? Piestrzyca zwyczajna: pod żywotnikiem przy drodze do wieży obserwacyjnej (N 53 33 26.4 ? E 14 22 52.6); Fot.3.

Podstawczaki
7. Agaricus silvaticus Schaff. ? Pieczarka lśniąca: 485a, 485d, 485g;
8. Amanita citrina (Schaff.) S.F. Gray. ? Muchomor cytrynowy: 485a, 486b, 487g, 487h, 487k;
9. Amanita fulva Fr. ? Muchomor rdzawobrązowy (mglejarka): 486b,488g, 487h, 487k;
10. Amanita muscaria (L.) Hooker ? Muchomor czerwony: 485b, 486b, 487b, 486c, 512a, 512k, 496j;
11. Amanita rubescens (Pers.) S.F. Gray. ? Muchomor czerwieniejący: 486b, 494b, 486c, 495g, 502c, 507a; 
12. Ammanita phalloides (Fr.) Link ? Muchomor sromotnikowy: 485d, 486b, 496a;
13. Auriscalpium vulgare S.F. Gray ? Szyszkogłówka kolczasta: 485a, 485d, 486b, 486c, 487d, 487h, 487k, 488g; Fot.4.
14. Boletus edulis Fr. - Borowik szlachetny: 488g; przy drodze wzdłuż pododdz. 485b;
15. Bovista plumbea Pers. ? Kurzawka ołowiana: w suchych murawach przy E granicy oddz. 485 i w zachodniej części rezerwatu (NE od drogi do Bolkowa); 
16. Calocera cornea Fr. ? Pięknoróg szydłowaty: 485d; Fot.5.
17. Calocera viscosa (Fr.) Fr.? Pięknoróg lepki: 486c, 486b, 486c, 495°; Fot.6.
18. Calvatia utriformis (Bull.: Pers.) Jaap ? Czasznica oczkowata: w suchych murawach przy E granicy oddz. 485 (N 53 34 34.9 ? E 14 22 06.9), SW od drogi do Bolkowa (N53 32 58,8 ? E14 21 19,8), E od Bolkowa (N53 32 55,2 ? E14 22 30,8); Fot.7.
19. Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille ? Maślaczek pieprzowy: na obrzeżu lasu oddz. 485i;
20. Clitocybe nebularis (Batach.: Fr.) P. Kumm.* ? Lejkówka szarawa (gąsówka mglista): 485i, 485d; 
21. Coltricia perennis (Fr.) Murr. ? Stułka trwała: 485a, 507a, 512a;
22. Colybia maculata (Fr.) Quel ? Pieniążek plamisty: 485a, 485d, 486b, 512a, 488g, 487h, 495g, 486f; 
23. Coprinus acuminatus (Romagn.) P.D. Orton ? Czernidłak zaostrzony PL-E (leg. K.Olszanowski): droga przy wschodniej granicy rezerwatu, około 500 metrów od miejsca na ognisko przy wieży, 30-40 m na północ od cieku na środku drogi; 
24. Coprinus disseminatus (Pers.) S.D. Gray ? Czernidłak gromadny: 507a cz.a; na wierzbie w zaroślach ok. 0,3 km na płd. od Zalesia;
25. Coprinus xanthotrix Romagn. ? Czernidłak delikatny: 485 cz.d, 485 cz.g
26. Cortinarius cinnamomans (L.: Fr.) Fr.* ? Zasłonak cynamonowy: 485d
27. Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet* ? Zasłonak purpurowoblaszkowy: 486b, 487h
28. Creolophus cirrhatus (Pers.) P. Karst. ? Kolczatek strzępiasty PL-V: na południe od drogi przy Stacji Ornitologicznej (leg. K.Olszanowski);
29. Dacryomyces stillatus Fr. ? Łzawnik rozciekliwy: 485d, 486f,
30. Daedaleopsis confragosa (Fr.) Schroet. ? Gmatwica chropowata: 485d, 486c, 486d, 487h, 487b
31. Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański ? Wrośniaczek sosnowy PL-R: 488g (leg. K.Olszanowski)
32. Exidia plana (F.H. Wigg.) Donk ? Kisielec kędzierzawy: na murszejącym pniu w drągowinie przy drodze wzdłuż E granicy rezerwatu (oddz. 560);
33. Exidia recisa (Ditmar) Fr. ? Kisielnica wierzbowa PL-V: ok. 200 m SE od wieży widokowej (leg. K.Olszanowski);
34. Fistulina hepatica (Schaff.) With. ? Ozorek dębowy §, PL-R: na starych dębach w pododdz. 488g i w SE narożniku rezerwatu ? na skrzyżowaniu granicznych dróg (N 53 32 52.7-E 14 22 38.4) (leg. K.Olszanowski) (Fot.8);
35. Fomes fomentarius (Fr.) Fr. ? Hubiak pospolity: 485a, 485d, 494b, 486c, 487h, 488g, 496c;
36. Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst. ? Pniarek obrzeżony: 485d, 485d, 494b, 486c, 512b, 512a, 487g, 487h, 488g, 495g;
37. Galerina hypnorum (Fr.) Kühn. ? Hełmówka rokietowa: 485d;
38. Galerina marginata (Fr.) Kühn. ? Hełmówka obrzeżona: 487g, 487h, 488g, 495g, 495a;
39. Ganoderma applanatum (Batach.) Atk. ? Lakownica spłaszczona: 485d, 494b, 496c, 495b;
40. Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk. ? Ucho bzowe: 512d, 485d, 485g; Fot.9.
41. Hygrophoropsis aurantiaca (Fr.) Maire ? Lisówka pomarańczowa 486b, 487h;
42. Hypholoma capnoides (Fr.) Kummer ? Maślanka łagodna: 512b, 495f, 485a;
43. Hypholoma fasciculare (Huds.) Kummer ? Maślanka wiązkowa: 485a, 485g, 486b, 486c,512a, 507a, 488g, 495g;
44. Hypoxylon sp. (H. multiforme ?) ? Drewniak (wielokształtny?): 494b;
45. Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P. Kumm.* ? Strzępiak ziemistoblaszkowy: 485d;
46. Inocybe mirosa (Bull.) Kumm. ? Strzępiak strzępiasty (porysowany): 485g;
47. Inonotus radiatus (Fr.) Karst. ? Włóknouszek promienisty: 485d; Fot.10.
48. Kuehneromyces mutabilis (Scaeff.: Fr.) A.H. Sm. ? Łuszczak zmienny: 486b;
49. Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill ? Żółciak siarkowy: na wierzbie białej przy drodze do Bolkowa, w pobliżu tablicy informacyjnej przy granicy rezerwatu;
50. Laccaria amethystina (Bull.) Murr. ? Lakówka ametystowa: 485a, 486b, 486c, 488g, 496j, 487h;
51. Lactarius negator (J.F. Gumel.: Fr.) Pers. - Mleczaj paskudnik: 486c;
52. Lactarius rufus (Scop.) Fr. ? Mleczaj rudy: 485d, 486b, 486c, 512b, 507a, 502c, 487g, 488g, 487h, 488g, 495f, 495g, 496j, 496j, 495b;
53. Langeramnnia gigantea (Batach) Rostk. ? Purchawica olbrzymia §: w miejscu dawnego ogrodu, na południe od drogi przy Stacji Ornitologicznej (leg. K.Olszanowski);
54. Leccinum scabrum (Fr.) S.F. Gray ? Koźlarz babka: 496a, 496c, 487h;
55. Lycoperdon perlatum Pers.:Pers. ? Purchawka chropowata: 485d , 485g, 485d, 486c;
56. Lycoperdon pyriforme Pers. ? Purchawka gruszkowata: 485d;
57. Macrolepiota procera (Scop.) Sing. ? Czubajka kania: 485d, 486c; świeża łąka w SW części rezerwatu;
58. Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. ? Czubajka czerwieniejąca: 485a;
59. Marasmius androsaceus (L) Fr. ? Twardzioszek szpilkowy: 496c, 485d;
60. Marasmius oreades (Fr.) Fr. ? Twardzioszek przydrożny: 496a, 488g, 487h, 495g, 512c;
61. Megacolybia platyphylla (Pers.) Kotl. et Pous. ? Pieniążnica szerokoblaszkowa: 487h, 487d, 485d, 485a, 486b;
62. Mycena acicula (Schaff.: Fr.) Kummer ? Grzybówka szpilkowa: 485a/ d, 486b, 486c;
63. Mycena belliae (Johnst.) P.D. Orton - Grzybówka trzcinowa PL-E: trzcinowiska w południowo-zachodniej części jeziora "A" i efemerycznie przy pomoście koło wieży obserwacyjnej (leg. K.Olszanowski). Fot.11.
64. Mycena epipterygia (Fr.) S.F. Gray ? Grzybówka skrzydlata: 485d;
65. Mycena galopus (Fr.) Kummer ? Grzybówka mleczajowa: 485d, 485g, 485a, 485d, 486b;
66. Mycena haematopoda (Fr.) Kummer ? Grzybówka krwista: 485d, 488g, 495f;
67. Mycena pura (Pers.) Quel. ? Grzybówka czysta: 485a, 485d, 486b, 486c, 494b, 507 cz.a, 497f, 488g, 496c;
68. Mycena stipata Maas Geest. et Schab.* - Grzybówka alkaliczna: 485d, 485g, 485d, 486b, cz.487h, 495a; 
69. Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. ? Krowiak aksamitny: 496a, 507a;
70. Paxillus involutus (Batsch) Fr. ? Krowiak podwinięty: 486b, 486c, 495a, 496c, 487h;
71. Phallus impudicus Pers. ? Sromotnik bezwstydny: 485a (N 53 34 39.3 ? E 14 22 11.8; N 53 34 45,9 ? E 14 22 07.9), 485a/d (N 53 34 41.5 ? E 14 22 09.4), 485d (N53 34 48.6 ? E 14 22 05.6), 494b (N 53 34 37.6 ? E 14 21 31.4), 507a (N 53 34 00.8 ? E 14 20 44.3), 487c (N 53 34 57.1 ? E 14 21 00.9), 496c (N 53 34 34.8 ? E 14 20 35.0), 496a (N 53 34 39.0 ? E 14 20 36.9), 495b (N 53 34 34.2 ? E 14 20 43.9); Fot.12.
72. Phellinus igniarius (L.: Fr.) Qual. ? Czyreń ogniowy: na pniu wierzby pięciopręcikowej przy drodze wzdłuż E granicy rezerwatu (oddz. 560); na pniu olszy w oddz. 494d;
73. Phlebia radiata Fr. ? Żylak promienisty: 485d, na kłodzie przy wieży obserwacyjnej;
74. Pholiota flammans (Fr.) Kummer ? Łuskwiak ognisty: 485d, 486c, 488g, 495a;
75. Pholiota squarrosa (Pers.) Kummer ? Łuskwiak nastroszony: 485a, 485a/d, 485d; Fot.13.
76. Piptoporus betulinus (Fr.) Karst. ? Porek brzozowy: 487h, 488g, 496c, 487b;
77. Pleurotus dryinus (Pers.) Kummer? Boczniak dębowy: 488g;
78. Polyporus ciliatus Fr. ? Żagiew orzęsiona: 494b;
79. Polyporus squamosus Fr. ? Żagiew łuskowata: 488g;
80. Polyporus varius Fr. ? Żagiew zmienna: 488g, 496a, 487h, 496j;
81. Psathyrella gracilis (Fr.:Fr.) Qu?l.? Kruchaweczka wysmukła PL-R: droga przy wschodniej granicy rezerwatu, około 500 metrów od miejsca na ognisko przy wieży (leg. K.Olszanowski); oddz. 485d;  
82. Psathyrella typhae (Kalchbr.)Pearson & Dennis ? Kruchaweczka: PL-E: na trzcinie w SW części zbiornika B (N53 33 59.4 ? E14 21 52.2), Fot.14.
83. Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) Lennox* ? Monetnica maślana (pieniążek maślany): 485a;
84. Ricknella fibula (Bull.) Rath. ? Spinka pomarańczowa: 507a, 512k, 495g;
85. Russula aeruginea Lindbl.* ? Gołąbek grynszpanowy (białozielonawy): 485d, 507a;
86. Russula betularum Hora* ? Gołąbek brzozowy: 496c;
87. Russula coerulea (Pers.) Fr.* ? Gołąbek błękitny PL-R: 486b, 486b;
88. Russula emetica (Schaff.) Pers.: Fr.* ? Gołąbek wymiotny: 487h, 488g;
89. Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr.* ? Gołąbek kruchy: 485d;
90. Russula nitida (Pers.: Fr.) Fr.* ? Gołąbek lśniący: 496c;
91. Russula ochroleuca (Pers.) Fr.* ? Gołąbek brudnożółty: 485d, 486c, 488g, 495f, 495b;
92. Russula sardonia Fr.* ? Gołąbek przydrożny (czerwonofioletowy): 486b, 486b;
93. Russula xerampelina (Schaff.) Fr.* ? Gołąbek winny (śledziowy): 485a, 485d, 486b, 486c, 486d, 495b, 495g, 496j, 507a; 
94. Scleroderma citrinum Pers. ? Tęgoskór pospolity: 485a, 485d, 486b, 494b, 486c, 512b, 507a, 502c, 487b, cz.487g, 487h, 488g, 495f, 495a ; Fot.15.
95. Schizopora paradoxa (Fr.) Donk ? Drewniczka różnopora: 485d, 485g, 486b, 487h, 488g;
96. Sparassis crispa (Wulf.).Fr. ?Szmaciak gałęzisty §, PL-R: 507a (N 54 33 56.1 ? E 14 20 44.8; N 53 34 09.8 ? E 14 20 34.7; N 53 33 00.4 ? E 14 20 37.6), 502g (N 53 34 09.8 ? E 14 20 34.7), 486c (N 53 34 54.8 ? E 14 21 37.7); Fot.16.
97. Spongiporus stipticus (Fr.) David ? Gąbczak (białak, postia) gorzki: 507a, 485a, 486b, 487h, 488g;
98. Spongiporus subcaesius (David) David ? Gąbczak (białak, postia) bladoniebieskawy: 488g; 
99. Stereum hirsutum (Wild.: Fr.) S.F.Gray ? Skórnik szorstki: 486c, 507a, 495f, 488g, 487h, 496j, 512c;
100. Stereum subtomentosum Pouzar ? Skórnik aksamitny PL-R: 485d, 494b;
101. Strobilurus asculentus (Fr.) Sing. ? Szyszkówka świerkowa: 485d, 485a/d; Fot.17.
102. Stropharia aeruginosa (Curt.) Qu?l. ? Pierścieniak grynszpanowy: 485d, 485d, 485a/d,486c;
103. Suillus bovinus (L: Fr.) Kuntze ? Maślak sitarz: 486b;
104. Suillus luteus (L.: Fr.) Gray - Maślak zwyczajny: 485a, 486a; 
105. Suillus variegatus (Sw.: Fr.) Kuntze ? Maślak pstry: 486b;
106. Thelephora terrestris Fr. ? Chropiatka pospolita: 486b, 488g;
107. Trametes versicolor (Fr.) Pil. ? Wrośniak różnobarwny: 485d, 494b, 495b;
108. Tremella mesenterica Retz:Fr. ? Trzęsak pomarańczowy: zarośla wierzbowe na skraju szuwarów w płd. część rezerwatu, ok. 0,7 km na wsch. od stacji w Bolkowie; Fot.18.
109. Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Sing. ? Rycerzyk czerwonozłoty: 485d, 485a/ d, 486c;
110. Xerocomus badius (Fr.) Kuhn. - Podgrzybek brunatny: 507a, 502c, 512k, 485a, 485d, 486b, 486c,487h, 488g, 495g, 496c,496j, 495b;
111. Xerocomus chrysenteron Fr. ? Podgrzybek złotawy: 486f, 496c, 488g;
112. Xerocomus parasiticus (Fr.) Qu?l. - Podgrzybek pasożytniczy §, PL-R: 487h (N 53 34 41.5 ? E 14 20 44.0), 496c (N 53 34 35.6 ? E 14 20 40.6); Fot.19.
113. Xerocomus subtomentosus (Fr.) Qu?l. - Podgrzybek zajączek: 487h, 485d, 486b, 496c;
114. Xeromphalina campanella (Fr.) Maire ? Pniakówka dzwonkowata: 486c, 488g, cz.487h, 496c;
115. Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. ? Próchnilec maczugowaty: 507a, 488g. 

Porosty
1. Candelariella concolor (Dickson) B.Stein ? dosyć rzadko na korze drzew przy drodze do Bolkowa;
2. Cladonia chlorophaea Sprengel ? Chrobotek kiliszkowaty: nielicznie w suchych murawach i u nasady pni drzew na obrzeżach lasu; na polanie między pododdz. 486c/b, w suchej murawie E od Bolkowa;
3. Cladonia coniocrea (Flk.) Vainio ? Chrobotek szydlasty: często na korze drzew;
4. Cladonia cornuta (L.) Hoffm. ? Chrobotek rożkowaty: nielicznie w suchych murawach, np. przy E granicy oddz. 485;
5. Cladonia cornutoradiata Zopf. ? Chrobotek rogokształtny: u nasady pnia sosny oddz. 512k, w suchej murawie E od Bolkowa;
6. Cladonia fimbriata (L.) Fr. ? Chrobotek strzępiasty: nielicznie w suchych murawach i u nasady pni drzew na obrzeżach lasu; na polanie między pododdz. 486c/b; u nasady pnia sosny oddz. 512k, na obrzeżach lasu 512a;
7. Cladonia furcata (Huds.) Schrader ? Chrobotek widlasty: nielicznie w suchych murawach, np. przy E granicy oddz. 485; na polanie między pododdz. 486c/b, na obrzeżach lasu 512, w suchej murawie E od Bolkowa;
8. Cladonia glauca Flk. ? Chrobotek siwy: w suchej murawie E od Bolkowa;
9. Cladonia gracilis (L.) Willd. ? Chrobotek wysmukły: w suchej murawie E od Bolkowa;
10. Evernia prunastri (L.) Ach. ? Mąkla tarniowa §częściowo: w rozproszeniu na korze drzew, np. przy drodze wzdłuż E granicy rezerwatu (oddz. 560), przy stacji Bolkowo i drodze do Bolkowa; Fot. 20.
11. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. - Pustułka pęcherzykowata: często na korze drzew i martwym drewnie, np. przy drodze wzdłuż E granicy rezerwatu (oddz. 560), w oddz. 485 cz.c, na pomostach, przy drodze do Bolkowa;
12. Lepraria sp. ? Liszajec: często na korze drzew, np. na korze wierzb i szakłaków przy drodze do Bolkowa;
13. Parmelia sulcata Taylor ? Tarczownica bruzdkowana: dosyć często na korze drzew i martwym drewnie, np. przy drodze wzdłuż E granicy rezerwatu; w oddz. 485 cz.c, 485 cz.a, 507 a, na pomostach, przy drodze do Bolkowa;
14. Peltigera rufescens (Weiss) Humb. ? Pawężnica rudawa §: dosyć licznie w suchej murawie w SW części rezerwatu, NE od drogi do Bolkowa; Fot. 21.
15. Physcia adscendens (Fr.) Olivier ? Obrost wzniesiony: dosyć często na korze drzew, np. przy drodze wzdłuż E granicy rezerwatu (oddz. 560), przy drodze do Bolkowa;
16. Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumsch ? Wabnica kielichowata §: na korze klonu przy stacji w Bolkowie; Fot.22.
17. Ramalina farinacea (L.) Ach. ? Odnożyca mączysta § : rzadko na korze dębów, topoli i klonów przy drodze i stacji Bolkowo;
18. Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. ? Złotorost ścienny: dosyć często na korze drzew i martwych pniach, np. przy drodze wzdłuż E granicy rezerwatu (oddz. 560), przy drodze do Bolkowa;

 Ptasie imperium

blisko Szczecina

Mapa dojazdu

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ośrodek Dydaktyczno Muzealny Świdwie.

Swidwie, Zachodniopomorskie, 71-004, Polska.

Tel. 91 43-05-200
Adres e-mail: [email protected]

Adres do korespondencji:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20    71-637 Szczecin